Skaala ikkunat ja ovet

Kvalitet sedan 1956.

Fönster | Dörrar

 • suomeksi
 • på svenska
 • in english
 • russia

Trygg hållbar utveckling

Att vara föregångare förpliktar

Skaala Oy - Ikkunat ja Ovet

Skaala har redan under flera år förverkligat en verksamhetsmodell i enlighet med certifikatet ISO 9001 vad gäller produktion, försäljning och stödfunktioner. Vid sidan av ISO 9001 beviljades vi även ISO 14001 Miljöcertifikat.

 

Green Field & Factory

 Green Field & Factory_logo

 

Skaalas produkter och tjänster förbättrar energieffektiviteten och minskar samtidigt koldioxidbelastningen. Skaala främjar hållbar utveckling i hela sin verksamhet genom programmet Green Field & Factory. De konkreta huvudpunkterna i programmet är följande:

 

Sälj- och fältfunktioner

 • Rivningsmaterial vid saneringar sorteras för återanvändning och värmeenergi – ingen belastning av soptippar
 • Helhetslogistik (fönster och dörrar) – utnyttjande av samleverans vid transporterna

Produkter och produktion

 • Vid planering och tillverkning fokuserar vi på optimalt utnyttjande av materialet
 • Noggrann sortering av spill som uppstår vid tillverkningen
  • används på nytt eller återvinns
  • målet är 0 soptippsavfall
 • Skaalas egna komponentfabrikers och fönster- och dörrfabrikers geografiska lägen minskar transportbehovet

Förnybar energi

 • Skaalas egna lokaler värms med bioenergi som uppstår vid tillverkningen
 • Skaalas fabriker använder koldioxidfri el från vattenkraft

Miljöcertifikatet betyder att Skaala har en fungerande modell med vilken man upprätthåller och utvecklar Skaalas miljöstrategi på koncernnivå. Miljöfrågorna har inom ramen för systemet förankrats med Skaalas program Green Field & Factory. Exempel på konkreta åtgärder är bland annat återvinning av alla sanerade fönster och dörrar, på motsvarande sätt är målet i fabrikerna 0-soptippsavfall.

pefc-logo engl-vaaka

Safe Field & Factory

 Safe Field & Factory_logo

Safe Field & Factory program fokuserar bland annat på frågor som berör arbetshälsa och arbetarsäkerhet. Till exempel vad gäller arbetsolycksfall har man uppnått utmärkta resultat.