Skaala ikkunat ja ovet

Kvalitet sedan 1956.

Fönster | Dörrar

 • suomeksi
 • på svenska
 • in english
 • russia

Tekniska data

Allmän beskrivning
Alfa cLean är en helhet där man i konstruktionen av ett energieffektivt fönster har integrerat en ventilationsanordning av klass A med effektiv värmeåtervinning. Nedan beskrivs ventilationsanordningens funktionsprinciper på allmän nivå. Mer detaljerade anvisningar och funktionsprinciper hittar du i bruks- och underhållsanvisningen som levereras med Alfa cLean-produkten.

 

tehoilmaisin_se

Ventilation
Skaala Alfa cLean är konstruerad att fungera helt självständigt. Ventilationsanordningen har en maskinell från- och tilluftsfunktion med fem steg. Anordningen optimerar inomhusluften och reglerar luftmängden automatiskt med hjälp av koldioxid- och fuktgivare. Luften växlas inte i onödan i utrymmen som står tomma. På motsvarande sätt effektiviserar systemet ventilationen efter behov. Ventilationseffekten kan vid behov även regleras manuellt. Det manuella läget används i tolv timmar, varefter anordningen återgår till automatläget.

tehon_sa?a?to?_se

Värmeåtervinning

Värme återvinns från frånluften med hjälp av en korsmotströmscell som överför värmen till den rena tilluften. Verkningsgraden är hög, upp till 80 procent.

tehostus-_ja_takkatila_se

Effekthöjnings- och eldstadsläge

I effekthöjningsläget drivs ventilationsanordningen med hög effekt under 30 minuter. I eldstadsläget åstadkoms ett tillfälligt övertryck i bostaden för att underlätta tändning av en brasa i en öppen spis eller någon annan eldstad.

poissaolotila_se

Läget Borta
Läget Borta minskar ventilationen till ett minimum, med andra ord till 60 procent av luftflödet under normaldrift.

ikonit

Avfrostningsläge

Anordningen går automatiskt till avfrostningsläget då den upptäcker att värmeväxlaren har frostat. Avfrostningsläget upphör när värmeväxlaren har avfrostats.

Info-LED-lampor
• Co2 
• Fukt 
• Filter 
• Service


 

TEKNISKA DATA

Dimensioner

 • Höjd: 950 mm
 • Bredd: 140 mm
 • Djup: 83 mm

Anordningsdosa

 • Dosa: Stål
 • Stomme, kanaler, terminalenhet: Formgjuten
 • Kanaler: Frånluft, tilluft (isolerad)
 • Inkapslingsklass: IP 41

Minimimått, fönstrets ytterkarm

 • Karmens minimihöjd: 1 160 mm
 • Karmens minimibredd: 790 mm
 • Karmdjup: 175 eller 210 mm

El

 • Elanslutning: Fönsterspecifik/centraliserad
 • Anslutningsmetod: Stickkontakt/strömkälla (kabling)
 • Spänning och nominell effekt: 24 V, 30 W
 • Fläkt: 2 st., 24 V (DC)

Ventilationsanordning

 • Funktion: Motström
 • Verkningsgrad: < 80 %
 • Frostskydd (värme): Automatisk (kondensvatten)
 • Maximalt luftflöde: 8 l/s
 • Reglering av luftflöde: I fem steg
 • Luftflödets reglernivåer:
 • Inställning 1: 2,5 l/s (40 %)
 • Inställning 2: 3,7 l/s (60 %)
 • Inställning 3: 5,0 l/s (80 %)
 • Inställning 4: 6,2 l/s (normalt luftflöde)
 • Inställning 5: 8,0 l/s (effekthöjning, max. luftflöde)
 • Bullernivå (typiskt luftflöde): < 30 dB
 • Värmeåtervinning och förbikoppling av sommartid: Nej
 • Eftervärmning: Nej

Dataöverföring (tillval)

 • Fast internetförbindelse, centralenhet
 • Trådlös internetförbindelse
 • Gruppstyrning
 • Fjärrdrift, databastillämpning

Värmeåtervinningens styr- och meddelandefunktioner

 • Automatisk optimering av ventilationen
 • Lägen för borta, hemma, effekthöjning
 • CO2- och fukteffektivisering
 • Tidsprogram, fjärrstyrning
 • Service, felmeddelanden

Filternivå

 • Tilluftsfilter F7
 • Frånluftsfilter F5/F7
 • Bytesintervall enligt behov, minst var sjätte månad

Årskalkyl

 • Energiförbrukning per år (max.) 265 kWh
 • Årlig verkningsgrad 70 %

Övriga uppgifter

Ventilationsanordningen är försedd med koldioxid-, fukt- och temperaturgivare.

En indikatorlampa anger när filtret behöver bytas. Skaalas kundtjänst levererar filtren direkt till kunden. Filterbytet är mycket enkelt, se anvisningarna. Du kan också beställa hem Skaalas service, som byter ut filtren åt dig.

Skaala Alfa cLean är konstruerad och tillverkad i Finland. I planeringen har man speciellt tagit hänsyn till de nordliga förhållandena (bl.a. automatiskt frostskydd, kondensvattenhantering).

Ventilationsfönstret Skaala Alfa cLean har en garanti på två år.


co2

 

BLEV DU INTRESSERAD AV KVALITETEN PÅ INOMHUSLUFTEN I DITT HEM? – MÄT SJÄLV!

Beställ ventilationstest

Begär offert på Alfa cLean

Kundtjänst och support

+358 (0)10 8354 700
info@skaala.com

Kontakta oss

Fråga mer eller lämna en offertförfrågan till oss med blanketten

Gå vidare >>