Skaala ikkunat ja ovet

Kvalitet sedan 1956.

Fönster | Dörrar

  • suomeksi
  • på svenska
  • in english
  • russia

Rekrytering

Skaala Oy - Ikkunat ja Ovet

Skaala är ett finskt familjeföretag, vars verksamhet bygger på moderna produktionsmetoder. Företaget är föregångare inom energisnåla produktlösningar. Vi sysselsätter tillsammans cirka 500 personer i Finland,  Storbritannien och Ryssland.

Om du är intresserad att jobba hos Skaala, får du gärna skicka en öppen ansökan genom finska rekryteringssidor eller genom att ta kontakt med ansvarig person i de olika ländernas organisationer.

kotimaan_ikkunatuotantoWx2