Skaala ikkunat ja ovet

Kvalitet sedan 1956.

Fönster | Dörrar

  • suomeksi
  • på svenska
  • in english
  • russia

Ledningssystem

Certifierad verksamhetsmiljö

Skaala Oy - Ikkunat ja Ovet

Skaalas ledarskapssystem består av följande certifierade system:

 ISO_9001_ISO_14001_COL_www2018swe
  • ISO 9001 Kvalitets- och ledarskapssystem
  • ISO 14001 Miljösystem

Det Norske Veritas (DNV) har reviderat systemen och beviljat dem certifikat.

 

Skaala har redan under flera år förverkligat en verksamhetsmodell i enlighet med certifikatet ISO 9001 vad gäller produktion, försäljning och stödfunktioner. Miljöfrågor har certifierats i enlighet med ISO 14001 Miljösystem. De certifierade systemen utgör grundpelarna i Skaalas ledarskapssystem.

Skaalas produkter och service levereras felfria, enligt uppgjord tidsplan och i enlighet med servicekonceptet samt med beaktande av miljö och arbetarsäkerhet. Skaalas ledning har förbundit sig till att upprätthålla och utveckla en organisation som på ett effektivt sätt kan svara mot kundernas behov och krav.

Miljösystemet betyder att Skaala har en fungerande modell med vilken man upprätthåller och utvecklar Skaalas miljöstrategi. Miljöfrågorna har inom ramen för systemet förankrats med Skaalas program Green Field & Factory. Exempel på konkreta åtgärder är bland annat återvinning av alla sanerade fönster och dörrar, på motsvarande sätt är målet i fabrikerna 0-soptippsavfall.

Med tanke på företagets utveckling och verksamhetens kontinuitet är det viktigt att arbetsmiljön är säker för att man ska kunna undvika arbetsolyckor och arbetsrelaterad ohälsa, att medarbetarnas verksamhetsförutsättningar har tryggats och att arbets- och produktionsredskapen är i gott skick. AHS-programmet stöder och styr saker som hör samman med hälsa, arbetshälsa och arbetarsäkerhet. Till exempel vad gäller arbetsolycksfall har man uppnått utmärkta resultat. Skaala har även förbundit sig att följa Byggindustrins 0-olycksfallssystem. Regelbunden riskbedömning hjälper oss att utveckla vår verksamhet och lyfta arbetarsäkerheten till en ännu bättre nivå.

Inom Skaala-företagen ser vi till att medarbetarna mår bra och att arbetsförhållandena och -redskapen är säkra samt att de hålls i ändamålsenligt skick. Vi beaktar hälso- och säkerhetskraven även vad gäller anskaffningar och planering. Rökfria fabriksområden säkerställer trygga arbetsförhållanden i varje fabrik. Inom installationsverksamheten följer vi samma verksamhetssätt vad gäller arbetarsäkerhet.