Skaala ikkunat ja ovet

Kvalitet sedan 1956.

Fönster | Dörrar

 • suomeksi
 • på svenska
 • in english
 • russia

Historia

Skaala Oy - Ikkunat ja Ovet

De tidigaste åren

År 1956 grundade Otto Hautanen från Ylihärmä ett lokalt företag som tillverkade snickeriprodukter. Produktsortimentet omfattade till en början bland annat trädgårdsmöbler och strykbrädor.

I början av 1960-talet utökades sortimentet med fönster och dörrar. Vid den här tidpunkten sålde man trädgårdsmöbler och strykbrädor över hela landet. Fönster och dörrar levererades till lokala kunder.

I början av 1970-talet slutade man så småningom tillverka övriga snickeriprodukter samtidigt som fönstrens och dörrarnas betydelse för affärsverksamheten ökade. År 1977 involverades Ottos äldsta söner, Jarmo och Hannu, i affärsverksamheten.

skaala_1956xPn

1980-talet

På 1980-talet tog man stora steg framåt, bland annat i fråga om produktionens automatisering, försäljningen och kollektionerna:

 • Flytt till industriområdet i Ylihärmä 1980. Dessutom fyra tillbyggnader (1983, 1984, 1986, 1989).
 • Fokus på fönsterproduktion
 • Datasystem för produktionsstyrning
 • Finlands första integrerade linje för tillverkning av måttbeställda fönster 1985, den andra linjen 1989
 • Ny fönsterkollektion tillsammans med mindre snickeriverkstäder
 • Glasbehandling och tillverkningen av specialglas inleddes 1989

På 1980-talet expanderade verksamheten till nationell nivå och företaget blev ett av landets medelstora fönstertillverkare.

1990-talet

Den ekonomiska recessionen i början av decenniet orsakade en kraftig turbulens inom branschen. Efter en period som var full av utmaningar ökade tillväxten på nytt och på 1990-talet stärkte företaget sin position som en av de största bland de medelstora tillverkarna.

Produktionen och produktionsstyrningen genomgick ett flertal ändringar och moderniseringar:

 • Fabrikens tillbyggnad och en ny ytbehandlingslinje som styrs med maskinläsning 1994
 • Industriellt koncept för måttbeställda fönster, II:a generationen 1994 - 1999
 • Bättre flöde i tillverkningen
 • Investeringar i utvidgning av ytbehandling
 • Ibruktagande av en ny generation av funktionsstyrning
 • En ny maskinbearbetningslinje 1999
 • Tillverkningen av ytter- och balkongdörrar inleddes i Kurikka 1999
 • I-skedet för II:a generationens fabrik för specialglas 1999
 • Först i Finland att ta ett nytt materialkoncept i bruk, användandet av s.k. kvalitetsvirke

År 1994 anställdes Markku Hautanen som verkställande direktör för företaget.

År 1995 blev säljsystemen datorbaserade. De anställda utbildades kontinuerligt och man rekryterade fler arbetstagare med olika uppgifter till företaget. På 1990-talet inleddes exportverksamheten och kunderna utgjordes av finländska tillverkare av timmerstugor.

Varumärket Skaala togs i bruk.

2000–2009

Under det nya årtusendet fortsatte Skaalas tillväxt och företaget blev en av de största tillverkarna inom branschen i Norden.

 • Skaala utsågs till Finlands Snickeriföretag år 2000
 • Tillbyggnationer av fabriken i Ylihärmä 2001, 2003, 2004 och 2006
 • Skaala utsågs till Årets sysselsättande företag 2001
 • II-skedet av tillbyggnaden av fabriken för specialglas 2001
 • Certifierad kvalitetsadministration inom alla verksamheter från år 2001
 • Karmfabriken togs i bruk i Veteli 2003
 • Exportkontor till Storbritannien 2003, som dotterbolag 2005
 • Tillbyggnad av fabriken för specialglas, 2:a linjen 2004
 • Skaala utsågs till Bästa tillväxtföretag i Södra Österbotten 2004
 • Installationsverksamheten inleddes, blev eget dotterbolag 2005
 • Innerdörrar blev en del av produktsortimentet 2005
 • Ett säljkontor öppnades i Sverige 2005
 • Ett heltäckande system för funktionsstyrning togs i bruk 2005-2006
 • Köp av fabrik för specialinnerdörrar i Kuortane 2006
 • Ibruktagande av en ny dörrfabrik och logistikcentret i Ylihärmä 2006
 • Skaala 50 år (1956-2006), Sauli Niinistö huvudgäst på festen
 • Utvidgning av säljnätverket 2006-2009
 • Lansering av nya produktkollektioner; Skandia, Tradia och Familia samt lansering av produkternas egenskapsnivåer Alfa, Beeta och Gamma 2007
 • Riksomfattande RIL-pris för utvecklingen av lågenergifönster 2007
 • Blev en av de tre största tillverkarna i Finland
 • Heltäckande byggsnickeriprodukt- och servicehelhet
 • Fokus på tillverkning av fönster för export i den egna fabriken i Alahärmä 2008
 • Linjen för energifönster startade i den inhemska fönsterfabriken 2008 och den fullständiga energifönsterfamiljen lanserades på marknaden
 • Karvia Ikkunat Oy övergick i Skaalas ägo 2008
 • Tillverkningen av glaselement med värmekantsisolering inleddes i Ylihärmä 2009
 • Finlands Röda Kors beviljar Skaala hederspriset Invandrarvänlig verksamhet 2009
 • Ytterdörrar och aluminiumbelagda balkongdörrar tillverkade med lågenergikonstruktion 2009
 • Alfa och Beeta fönster- och dörrproduktfamiljer 2009
 • I Sverige övergår man till en landsbolagsorganisation; Olov Granström utses till VD för Skaala Fönster och Dörrar AB
 • Skaala Alfa Testvinnare i TM Rakennusmaailma – Det enda fönstret som får fem stjärnor

2010–

 • Skaala FrostFree – det kondensfria energifönstret lanseras på Finnbuild 2010
 • Fabriken för aluminiumkomponenter inleder verksamheten 2010
 • Skaalas Green Field & Factory-system i omfattande bruk, bland annat återvinning av alla sanerade fönster 2010
 • Skaala FrostFree vinner priset Innosuomi 2011
 • Skaala övergår för sälj- och servicebolagens del till landsorganisationer, i Finland koncentreras till exempel alla sälj- och servicefunktioner till Skaala Ikkunat ja Ovet Oy, i Skaala Oy huvudsakligen produktion och stödfunktioner 2011. Jari Punkari börjar som verkställande direktör vid Skaala Ikkunat ja Ovet Oy.
 • Maskininvesteringar i fönsterfabrikerna i Ylihärmä och Alahärmä 2010-2011
 • Inom specialglastillverkningen övergår man till Superspacer-teknologin som tas i bruk för alla produkter på Alfa- och Beeta-nivå 2012
 • Finlands fältbolag övergår till regionorganisation 2012
 • Investering i huvudmåleriet i fönsterfabriken i Ylihärmä 2012
 • Utbildningssystemet Skaala Akademi inleds i samarbete med Vasa universitet 2012
 • Skaala lanserar de nya E30 och E40 energieffektiva fönstren på Finnbuild 2012
 • OOO Skaalas dotterbolag i Ryssland grundas 2012
 • Historiens största affär (8 milj. euro), energifönstersanering i Glasgow, inleds 2012
 • Skaala utvidgar verksamheten till balkongglas genom företagsköp (Suomen Parveketekniikka Oy) 2013

Den internationella andelen av verksamheten ökar. Skaalas exportmarknadsområden utgörs idag av Sverige, Storbritannien och Ryssland. Verksamheten styrs via landsbolag.

Skaala har erhållit pris för resultaten av utvecklingsarbetet, bland annat av Byggnadsingenjörernas Förbund då konceptet för lågenergihöghus, MERA, stod klart i Esbo och erhöll pris som årets projekt. Skaala levererade alla fönster till byggnadsprojektet.

Skaala har även rönt framgång i oberoende tester. TM Rakennusmaailma har två gånger testat de inhemska lågenergifönster som finns tillgängliga på marknaden. År 2006 fick Skaala tredje flest poäng i testet. I testet som upprepades år 2009 var Skaalas fönster i en klass för sig. Skaala Alfa, ett fönster av energiklass A, var det enda som fick fem stjärnor i testet. Skaala FrostFree vann priset Innosuomi 2011.