Skaala ikkunat ja ovet

Kvalitet sedan 1956.

Fönster | Dörrar

  • suomeksi
  • på svenska
  • in english
  • russia

Fönster som dämpar ljudet optimalt

Energisparande fönster

Skaala Oy - Ikkunat ja Ovet

Skaala Nordic - energisnål fönsterkonstruktion

 

Skaala Alfa 30 U-värde 0,58

Skaala Alfa 30
Energiklass:
A++
E-värde:
29-42 kWh/m2/a
U-värde:
0,58-0,60 W/m2K
Bullerdämpning:
Rw 42-47 dB
Karmdjup:
175, 210

Skaala Alfa 40 U-värde 0,64 W/m²K

Skaala Alfa 40 N
Energiklass:
A++ ... A+
E-värde:
39-64 kWh/m2/a
U-värde:
0,64-0,67 W/m2K
Bullerdämpning:
Rw 39-52 dB
Karmdjup:
131, 175, 210

Skaala BEETA energieffektiv ljudfönster RW 51 dB

Skaala Beeta N_08
Energiklass:
A+
E-värde:
52-56 kWh/m2/a
U-värde:
0,79-0,82 W/m2K
Bullerdämpning:
Rw 43-52 dB
Karmdjup:
131, 175, 210

Skaala ULEK energisnål fast fönster

Skaala Alfa fast fönster
Energiklass:
A++ ... A+
E-värde:
27-45 kWh/m2/a
U-värde:
0,64 W/m2K
Bullerdämpning:
Rw 31-42 dB
Karmdjup:
131, 175, 210

 

Fönstren i Skaala Nordic kollektionen hör till den allra effektivaste energiklassen, klass A. Fönstren har designats för att motsvara de stränga bestämmelserna för modernt lågenergibyggande.

Skaalas Alfa fönster har testats och bevisats vara det fönster som förbrukar minst energi av alla fönster på marknaden. Alfa fönstren är energieffektiva i praktiken och minskar behovet för uppvärmning, och därmed också själva uppvärmningskostnaderna, avsevärt. Allt eftersom energipriserna stiger kommer du att spara allt mer. Dessutom har fönstrens effektiva ljudisolering en mycket positiv inverkan på bekvämligheten i hemmet.

 

Nordiskt kunnande för krävande byggkoncept

Både för nybyggen och renoveringsobjekt väljer man allt oftare fönsterlösningar som förbrukar lite energi. Skaala är föregångare inom branschen och erbjuder de mest energieffektiva fönstren för moderna byggen, både med fasta och öppningsbara konstruktioner.


Lägg också märke till att en av standardegenskarperna hos de energieffektiva fönstren är god ljudisolering.

Nordiskt kunnande för krävande byggkoncept:

  • Lågenergihus och passiva hus
  • Massiva stockhus
  • Renoveringsobjekt